Vi kan hjælpe på mange områder, disse er vi særligt gode til:

Rådgivning

Når der skal træffes store beslutninger, eller evalueres om en given tilgang er optimal, vil det altid kunne betale sig at involvere professionelle friske øjne. Vi kan tilbyde, at være disse friske øjne når det omhandler digitale leverancer - og vi er gode til det.
Til toppen

Digital ekspertise

Som mindre virksomhed eller selvstændig institution, har man ofte ikke behov for dedikerede professionelle IT- medarbejdere, og hverdagen klares udmærket med hjælp fra en lokal "ildsjæl" eller måske venner og familie. Dog vil der altid opstå situationer, hvor beslutninger kan have så stor en konsekvens, at professionel - og uvildig - rådgivning er nødvendig - og der er vi klar. Sådanne tidspunkt kunne f.eks. i forbindelse med større systemanskaffelser. Her vil en professionel og erfaren rådgivning på det rigtige tidspunkt, sikre det rigtige resultat - også på sigt.
Til toppen

Optimering af samarbejdet mellem kunde og leverandør

Både som kunde og leverandør er et godt og respektfuldt samarbejde vigtigt. Desværre oplever vi, at der især omkring IT- leverancer af nyt software kan opstå store udfordringer, der ultimativt kan fører til, at samarbejdet ophører. Dette kan udmærket ske på trods af, at 99% af den leverance der samarbejdes om, generelt er tilfredsstillende men omstændighederne har gjort, at der fokusere på den sidste ene procent. Vi er eksperter i at identificere dette, herunder rådgive parterne om hvordan man kommer videre og få genskabt det gode samarbejde.

Vi er omvendt også ærlige, hvis vi vurdere, at samarbejdet bygger på forskellige præmisser eller forudsætninger, der kan være kardinalpunkter for den ene eller anden part. Succesen er, at samarbejdet kommer på banen igen - den gode løsning kan være, at samarbejdet ophører i gensidig respekt og accept. Fiasko er, at der ikke sker noget, eller at samarbejdet ophører gennem jurister, advokater og en evt. retssag.
Til toppen

Rådgivning til den professionelle ledelse

En professionel ledelse er dygtig til mange ting, herunder også rettidigt selv at indhente uvildig input der enten udfordre eller bekræfter, eksisterende forhold om emner som teknologivalg, leverandøraftaler, strategier eller kvaliteten af den daglige drift. Dette behøver ikke koste en formue - eller gennemføres som store projekter, der utvivlsomt vil skaber usikkerhed eller uro i organisationen. Gennem en sådan rådgivning, kan der opnås mange fordele, herunder at du kommer på forkandt med potientialerne i egen forretnign og kan handle på dem før andre gør det.
Til toppen

Find den rigtige produkt- og prissammensætning

Er prisen rigtig? Har du den rigtige differencerne af dine produkter? Gode spørgsmål, uanset om du er kunde eller leverandør – om du repræsenterer den offentlig eller private sektor.

Vores viden om priser og produktsammensætninger stammer fra samarbejdet med hundredvis af forskellige digitale leverandører og arbejdet med endnu flere tilbud under alle gængse tilbuds- og aftaleformer. Den rigtige pris bør være forholdsvis simpelt at finde, men der er en lang række forhold der kan besværliggøre dette. Disse er f.eks.:

  • Forskellig viden og ekspertise. Hvis den ene part har betydeligt mere viden eller ekspertise inden for det emne, der forhandles om, kan det give dem en betydelig fordel i prisfastsættelsen.
  • Uligevægt i erfaring: Hvis den ene part har mere erfaring med forhandlinger på dette område, kan de være bedre forberedt og mere komfortable med processen.
  • Monopol eller markedsdominans. Hvis en af parterne har en dominerende position i markedet eller kontrollerer en vigtig ressource, kan det give en betydelig fordel i prisfastsættelsen.
  • Hvis leverancen er et tilkøb til et eksisterende produkt, herunder softwaresuite, kan en leverance ofte betragtes som et monopolkøb, hvilket kan give en skævhed i prisfastsættelsen.
Vi har store erfaringer på dette område - og oplever løbende, at både kunder og leverandører indgår aftaler på et forkert prisgrundlag. For kunden betyder det unødvendige omkostninger - i det offentlige spil af skatteborgernes penge. For en leverandør kan det betyde et lavere indtægtsgrundlag, hvilket i værste fald kan betyde, at man senere i samarbejdet er tvunget til at justere på f.eks. kvaliteten i leverancen eller måske levere med et underskud. En forkert prissætning på digitale leverancer, kan derfor være en ulempe for begge parter. Vi kan hjælpe med en 360-graders vurdering.
Til toppen