Priser

Vores forretningsmodel indeholder ganske få faste omkostninger, hvilket kommer dig til gode. Vi har over årene udviklet et helt unikt koncept, indholdende ganske få ydelser og prispunkter. Vi er eksperter - og du vil meget hurtigt opleve, at din investering i vores samarbejde kan betale sig.
Til toppen

Timepris

Timepris: 650 pr. påbegyndt time.
Til toppen

Klippekort

Klippekort på 25 timer med en gyldighed på ½ år. Pris kr. 12.000 + moms.
Til toppen

Partnerskabsmodellen

Gennem mange år i branchen, har vi udviklet en konsulentmodel som du bør overveje. Modelen indebære, at du for et meget lavt mådentligt gebyr (5.000 excl. moms) får trækningsretten på 12 konsulenttimer til løsning af opgaver af enten ad-hos eller fast karakter. Timer kan ikke overføres fra måned til måned. Konsulentaftalen indeholder derudover også en rabatordning, der betyder at du pr. måned kan bruge op til 20 timer til en timepris på kr. 450 excl. moms. Timer herunder afregnes til vores normale lave timepris.
Til toppen

Partnerskabsmodellen, opstartspris

Vi investerer gerne selv i opstartsperioden – og tilbyder derfor, at alle de timer vi bruger på at afdække rammer og forhold omkring din virksomhed og det produkt vi skal arbejde sammen omkring afholdes under en fastpris på kr. 7.500 + moms.

Timerne dækker vores gennemgang af de dele af nedenstående elementer som du/vi finder relevante i forhold til de opgaver vi fremadrettet skal hjælpe dig med at udvikle. Afhængig af om du er offentlig eller privat, leverandør eller kunde kan denne dokumentation være en delmængde af disse dokumenttyper: Forretningsbetingelser, standardkontrakt, markedsføringsplan, markedsføringsstrategi, IT- og digitaliseringsstrategi, produktbeskrivelser, udviklingsplaner, opgaveportefølje, fejlportefølje, dit overordnet tekniske driftssetup, bemandingsoverblik samt evt. relevante konsulentrapporter der er under 9 måneder gamle. Inkluderet i pakken er tid til den nødvendige dialog, der sætter os i stand til at forstå det fremsendte materiale.

Såfremt det ikke giver mening, at lave en systematisk gennemgang, kan samarbejdet naturligvis starte op uden en sådan.
Til toppen

Konfligtpakken :-)

Vi har opbygget en stor effektivitet i at forstå, analyser og udrede låste situationer mellem aktører på det digitale område. Vi har samlet denne ekspertise i en fastprisaftale på kr. 15.000 der indeholder følgende foreslåede ydelser: Et opstartsmøde med parternes repræsentanter. En gennemgang af parternes opsummerede påstande, med henvisning til de dele af aftalegrundlaget der understøtter disse. Et individuelt møde med hver af partner. Udarbejdelsen af et løsningsnotat, der indeholder dels en umiddelbar vurdering af tvisten, samt en aktivitetsplan der beskriver, hvilke aktiviteter der med fordel kunne igangsættes for at sikre en endelig løsning. Bemærk: Løsningsnotatet er ikke et juridisk dokument, men en uvildig vurdering baseret på det konkrete aftalegrundlag, en faglig vurdering, samt den historik der har været omkring leverancen.
Til toppen