Har du først været involveret i et godt coaching forløb, så vil du vide hvorfor nærmest alle erhvervsledere med succes, har en eller flere personer fast tilknyttet som coaches - enten for at få perspektiveret nogle af hverdagens faglige udfordringer, eller for at sikre en bred og professionel perspektivering i særlige situationer og i forbindelse med særlige forankringstiltag. Når du vælger Coach, så er der flere elementer som er vigtige:

1: Du skal være motiveret for at indgå i forløbet. Det er svært/umuligt at rådgive eller perspektivere, hvis du ikke åbner op og perspektivere bredt i den situation du står i.
2: Kemien skal være tilstede og føles rigtig for begge parter.
3: Din Coach skal have en relevant erfaring. Modsat psykologer, der hjælper dig med selv at finde svaret, så er professionel erhvervscoaching for os også et spørgsmål om, at kunne kvalificere en given situation med givne erfaringer - så du lærer af andres fejl og kan bygge videre på andres succeser.

Vi tilbyder to forløbstyper (se menuen til venstre) - med nedenstående fokusområder: Til toppen

Din Coach vil have minimum 20 års praktiske erfaringer fra ledelsesroller i både private og offentlige institutioner. Praktiske erfaringer er for os det mest væsentlige element - og disse kan kun opnås ved selv at have oplevet disse i egen hverdag - og stået i nogle af de situationer du står overfor. Til toppen

Ledelse er en rolle og et ansvar som man har lånt, og som på et tidspunkt skal gives videre. I den periode du har ledelsesopgaven er det vigtigt at både du og dit ledelsesområde udvikles, samt at i lykkes med de mål og resultater der findes på området. Vi sætter i et coaching forløb fokus på det eller de emner som betyder mest for dig, men vi vil samtidig også udforske de omgivelser og rammer du arbejder indenfor. Vi har coachet i mange forløb, med mange forskellige formål. Eksempler på temaer i disse har været:

- Hvordan leder jeg den nye generation, med en helt anderledes "arbejdsmoral" end jeg kender.
-Hvordan kommer jeg videre ovenpå en stor konflikt i min afdeling
- Hvordan klare jeg bedst en stor omstilling - Der er kommet ny bestyrelse, hvordan sikre vi bedst en forventningsafstemning.
- Hvordan sikre jeg, at jeg engagere mig som topledelse i eksekveringen af vores digitale strategi.
- Der er opstillet fuldstændige urealistiske mål for statisk vækst - hvordan får jeg dem flyttet.
- Min organisation magter ikke at eksekvere projekter, hvorfor?
- Min ledergruppe er uengageret i vækst, hvad gør jeg.

Udover disse forholdsvis personligt rettede emner, indgår vi ofte i konkrete sparringsøvelser omhandlende langt mere konkrete problemstillinger, herunder kritiske beslutningspunkter. Disse er ikke opstillet her af hensyn til den fortrolighed der omgiver denne rådgivningstype. Til toppen

Digital Coaching er et særligt spor vi har tilrettelagt - og som er målrettet virksomhedsejere/politikere, topledelsen samt den del af den operative ledelse, der har et ansvar og råderum i forhold til udnyttelsen af digitale potentialer. Hvis du har en af disse rolle - og tænker, at der ikke findes væsentlige digitale potentialer, så er dette forløb oplagt for dig. Forløbet tager udgangspunkt i en forberedelsesfase, hvor vi på forhånd beder om indsigt i en række materialer og strategier, herunder generelle målsætninger for din virksomhed. Forløbet er planlagt til 4 * 2 timer med et interval på ca. 14 dage mellem hver session - og du vil blive udfordret i forløbet på egen viden og holdninger til især den digitale dagsorden. Du vil efter dette forløb få en dybere forståelse for egen organisations digitale potentialer (ud fra en overordnet branchetilgang) samt hvad det er for et strategisk afsæt der arbejdes ud fra. Du vil under og efter forløbet blive modnet i din viden og realistiske kransstillet til realiseringen af digitale mål - og vil efter forløbet være istand til at indgå i en mere effektiv ledelse i forhold til realiseringen af digitale potentialer i din organisation. Til toppen

Projekt Coaching er målrettet primære og styrende aktører i et projekt, virksomhedstransformation eller i forhold til en særlig indsats. Dette kan være deltagere i styregruppen, bestyrelsen eller projektlederen. Tilgangen vil være meget fokuseret på den konkrete aktivet og de mål der skal opnås via denne. Forløbet tilrettelægges individuelt i forhold til både opgaven og den profil som forløbet omhandler. Udover en personlig udvikling, er målet at opnå størst resultat gennem en minimal indsats og målrettet rettidigt fokusering. Det skal dog nævnes, at omstændighederne i og omkring disse forløb kan vokse i omfang, herunder også for den person som modtager coachingen såfremt det viser sig, at aktiviteten kræver erhvervelsen af nye kompetencer og viden. Dette aftales nærmere. Til toppen

Vi har flere gange med succes coachet styregrupper, ledergrupper eller udvalg i deres rolle og ansvar som samlet gruppe enten i forhold til gruppens formål, eller i forhold til konkrete opgaver gruppen står overfor at skulle løse. Disse forløb starter typisk med en dialog og mere konkrete forventningsafstemning med gruppens formand eller den øverst rangerende chef. Forløbet gennemføres typisk som et informeret forløb, med et oplyst formål og en fælles målsætning. Vi har dog enkelte gange gennemført opstarten af forløbet uden den samlede gruppes viden. Dette har altid haft et konkret formål, f.eks. at give deltagerne en følelse af konsekvens og fremtidig empati, når de bliver præsenteret for en konkret forandring, problemstilling eller markedssituation. Eksempler på sådanne fiktive situationer har været:
-Virksomhedsovertagelse - med ”modsat” fortegn (vi forventede at skulle overtage, nu bliver vi selv overtaget, hvordan føles det)
- Ekstreme organisationstilpasninger med henblik på at optimere samarbejdet (vi er 6 afdelinger i dag – vi skal være tre for dermed at undgå samarbejdsproblemer)
-Ekstreme ændringer i markedssituationen(vi er markedsførende med en god indtjeningsevne - det vil ændre sig radikalt grundet ny viden vi har fået, hvad gør vi?) Til toppen

Alle forløb starter med en gensidig uformel dialog om målsætning og rammen for forløbet. Vi er bedst til forløb, hvor omdrejningspunktet er et eller flere emner af enten selvudviklende eller forretningsudviklende karakter – og som vi sammen kan forankre i en form for målfastsættelse, evt. med en konkrete mål- og handlingsplan bag. Efter vi er blevet enige om rammen, aftaler vi de mere konkrete og praktiske forhold omkring forløbet, som naturligvis accepteres af begge parter før vi starter op. Til toppen

Vores værktøjskasse er primært baseret på omfattende og praktisk erfaring hos konsulenten, der er ansvarlig for at forstå processen. En coaches hos os, er altid en ressourceperson der har minimums 20 års erfaring i rollen som leder, samt erfaringer fra andre tillidsroller og i samarbejdsorganisationer. Udover egne erfaringer, kan coachen trække på en fælles database med tidligere processuelle erfaringer, som vi har samlet. Disse processuelle erfaringer kan for eksempel omfatte resultater fra brugen af konkrete ledelsesværktøjer eller modeller i forandringsledelsesscenarier eller resultater fra implementeringen af mere "radikale" tilgange til ændrings- og forandringsprocesser. Ved at følge denne tilgang kan vi i den fase af coacheens udvikling, der handler om udfordringer, feedback og dialog om handlinger, sikre og styrke din udvikling med konkrete og realistiske fakta. Til toppen

Forløbet holdes naturligvis anonymt og fortroligt. Alle oplysninger, herunder faktureringsoplysninger vedr. opgaven vil blive holdt fortrolige og alle udleverede oplysninger til brug for løsning af opgaven vil blive slettet efter brug. Til toppen