Konsulentservice betyder, at en fast konsulent vil blive knyttet til din virksomhed. Dette indebærer en række fordele, herunder at faste opgaver med fordel kan placers hos konsulenten. Konsulenten arbejder i udgangspuntket off-site, men on-site workshops, møder konferancer m.v. kan aftales, såfremt dette vil fremme opgaveløsningen i de konkrete tilfælde. Du kan her på siden finde eksempler på opgaver og opgavetyper vi har gode erfaringer med placeres hos en konsulent med fast tilknytning til din virksomhed eller institution.

Prisen for en fast IT- ekspert tilknyttet din virksomhed på lav - og starter ved et månedsabbodement pr. kr. 5.000,00 pr. måned excl. moms. Inkluderet i prisen er 10 konsluenttimer samt en rabat på evt. efterfølgende timer der er til at forstå, kr. 450,00 pr. påbegyndt timer. Billigere ekspertservice er det svært at finde og eneste opmærksomhedspunkt er, at vores konsulenter alle er beskæftigede i enten chef- eller eksperttimer hos primære arbejdsgivere, hvorfor responstid på nye opgaer kan være 1-2 dage. Du kan læse nærmere nedenfor hvad vi kan hjælpe dig med. Til toppen

Med vores faste IT-konsulenttjeneste behøver I ikke bekymre jer om at finde de rette specialister til forskellige opgaver. Bag den konsulent der bliver tilknyttet findes der et kompetent netværk eksperter indenfor alle de domæneområder der praktisk talt findes i relation til digitale leverancer, heunder udviklings og driftsopgaver. Dette skyldes, at vores konsulenter gennem deres karierre har bevaret kontakten til de dygtigeste af dygtige fageksperter - som ad-hoc kan trækkes ind og hjælpe, uanset næsten hvor de idag har deres faste beskæftigeles. Vi kalder det netværk-by-demand. Det skal bemærkes, at der kun trækkes på eksterne konsulenter i samabrejdet efter aftaler - og naturligvis under hensyn til vores fortrolighedskrav. Til toppen

Vores faste IT-konsulenter sætter diskretion og habilitet i højsædet. Vi forstår vigtigheden af at behandle alle opgaver og informationer med den største fortrolighed. Alt, hvad vi hjælper med, bliver håndteret med omhu og beskyttet mod uvedkommende adgang. Vores konsulenter er bundet af strenge fortrolighedsaftaler og etiske retningslinjer, der sikrer, at al data og information forbliver fortrolig.

Hvis der skulle opstå potentielle interessekonflikter i løbet af arbejdsprocessen, tøver vores konsulenter ikke med at indstille arbejdet øjeblikkeligt. Vi prioriterer fuld gennemsigtighed og integritet i vores samarbejde med kunderne. Vores mål er at levere løsninger, der er 100% i overensstemmelse med dine interesser og behov og et af disse er naturligvis fortrolighed og diskression. Vi oplyser derfor aldrig om referancer eller om indholde i opgaveløsningnen på tværse af virksomheder - og du vil på vorse hjemmeside ikke finde referancer til de forskellige både private og offentlige kunder vi har arbejdet med. Din garanti for fuld fortrolighed! Til toppen

Vores ekspertise ligger indenfor det digitale område, hvor vi dækker domæner herunder intern IT- drift, softwareproduktion, salgs- og indkøbsopgaver, sikkerhedsopgaver m.v. Vi er eksperter i forhandling og forhandlingsstrategier - og resultater fra dette område har fra tid til anden resulteret i at vi er blevet inddraget i forhandlingssituationer udenfor det digitale området. Vi påtager os gerne sådanne opgaver, men med forbehold for at vi der primært er proceseksperte - og ikke har faglig viden.

De kunder der har tilkntyttet en fast konsulent kan vælge helt eller delvis at flytte faste opgavetypder over til os. Vi har herunder samlet en række eksempler på opgaver vi har eller idag varetager for forskellige kunder. Til toppen

GDPR - eller persondataloven - pålægger virksomheder og især offentlige instittuioner en række faste opgaver når data behandles elektronisk. Opgaverne afhænger af datatypen - og omfanget ofte af en konkret risikovurdering på de enkelte områder. Mange virksomheder fungere som databehandlere eller er dataansvarlige for data der betyder, at der væren en fast organisering omkring en databeskyttelsesrådgiver. Datatilsynet er den myndighed der føre tilsyn med dette - og har udarbejdet en række forhodlsvis enkelt og informative informationsfoldere om dette. Vi påtager os gerne både rollen som databeskytttelsesrådgiver, eller går ind i konkrete risiko- eller kontrolopgaver. Til toppen

En af vores store styrker er den erfaring vi repræsentere fra hundredevis af kunde/leverandøraftaler. Vi kan derfor hurtigt analysere aftalematerialer og uanset om du er leverandør eller kunde genenmskue hvilke risikoer der måtte være i det konkrete materiale. Vi har udarbejdet en tjekliste på næsten 100 nedlsagspunkter - og vi har til dato, desværre, ikke fundet aftalegrundlag der ikke indholder en eller flere risikoer i forhold til denne. Heldigvis er risikoere til at håndtere - og destor tidligere i et aftaleforhold dette sker desto mindre konsekvenser vil der være. Til toppen

Det er vigtigt med succeser - og de skal fejres. Men ofte lærer man som organisation ikke af de opgaver der gennemføres, da hverdagen typisk er fokusere på den kerneydelse man levere, samt den daglige drift. Her kan vi hjælpe. Vi er dels fuldstændig neutrale i forhold til vores evalueringer, men også gode til at perspektivere dem i forhold til hvad best-in-class virksomheder og organisationer ville have opnået med tilsvarende indsatser. Vi sikre, at du bliver opmærksom på de vigtigeste opføgningspuntker, gode som dårligt, hvilket ofte er grundlag nok til at skabe lærring, selv i den organisation der løber rigtigt stærkt. Til toppen

Alle organisationer, både private og offentlige - kunder som leverandører - følger typisk ikke op på detaljen i de aftaler og levearncer der løbende enten leveres eller modtages på det digitale område. Dette kan skyldes mange faktorer, herunder travlhed, beviste priorirteringsvalg eller ofte at man ikke er opmærksom på de værdier kan kan ligge her. Aftalegrundlag etableres typisk i et samarbejde med jurister og advokater - og det kan være svært at gennemskue hvad et sådant faktisk dækker over af digitale ydelser. Vi er gode til at perspektiver dette op - og sætte det i relation til meget hverdagsagtige oplevelser som supporet, funktinalitet, svartider, uddannelse m.v. Som kunde kan der være dele du ikke har været opmærksom på var en del af aftalen - og som leverandør ligger der ofter skjulte muligehder for et "udvidet" samarbejde gemt - til fordel for både leverandør og kunde. Til toppen

De fleste aftaler om digitale leverancer har forskellige faser - og et faseskift har typisk stor betydning for parteren og den fremdrift der er aftalt. Faseskift er derfor vigtige begivenheder - og en succes for det samlede projekt kan afhænge af begge parters evne til at levere og engagere sig i disse faser. Acceptfaser er typisk juridisk bindende skifte i implementering af et nyt produkt eller ydelse - og den er ofte her, hvor leverancen accepteres og fremadrettede mangler overgår til almindelige driftsbetingelser, herunder garantier. Det er derfor af afgørende betydning, at man har fokus på bolden i disse situationer. Som tilknyttet konsuleent kan vi forholdsvis hurtigt hjæpe med at kvalificere et sådant skifte, herunder sikre at den nødvendige dokumentation måtte komme på plads. Til toppen

Mange projekter afsluttes med en overgang til drift. Denne overgang betyder typisk ogås, at det fokus der var på området forsvinder og en hverdag tager over - uanset om man er kunde eller leverandør. Hverdagen udgør for mange IT- systemer eller digitale leverancer iøvrigt en meget stor andel af den samlede tid for en løsning. Hverdagen er, især i store organisation som f.eks. en kommune, præget af mange systemer og opgaver hvilket betyder at man typisk ikke har kapacitet til at fokusere på de løsningsområder der virker. Her kan vi hjælpe, uanset om de er udfordringer eller ej. Vi kan enten med eller uden de daglige brugere etablere et ledelsesoverblik over status på en given leverance - samt opstille en muilghedsliste over tiltag der kunne gøres samt den forventede værdi af disse. Kontakt os fr at hører nærmere. Til toppen

Vi har en idegenereringsproces, som gennem tiden har leveret både innovative digitale løsninger og skræddersyet forslag. Vores hemmelighed er den erfaring vi har fra deltagelsen i mange - og meget forskellige - digitale leverancer af forskellige systemer. Vi ved hvad har fungeret for forskellige faggrupper af både funktionaliteter og procesunderstøttende ydelser. Vi kan tilgå processen både innovativt, men ogås meget gerne data-drevne. Har du som leverandør eller kunde ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at understøtte din inovationsproces, så hjælper vi også gerne med at etablere dette - på de data du næsten med garanti allerede har tilrådighed. Vi har steder, hvor vi fast generer nye idéer - enten af egen drift, eller som kvalificering af muligheder opsamlet i virksomhederne selv. Denne service fungere uanset om du er kunde eller leverandør - og vil med garanti være med til at skabe et grundlag for en succesfuld udvikling af din virksomhed. Til toppen